ΕΚΛ: Παράσταση διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο ΠΕΔΥ