Κίνδυνος απόλυσης για 2000 γιατρούς και εργαζόμενους