ΠΟΥ: Η ταυτότητα φύλου δεν αποτελεί ψυχική διαταραχή