Σωματεία Θεσσαλονίκης: Κινητοποίηση για την Υγεία αύριο