Λήγουν οι συμβάσεις, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν