Επείγον για Νοσοκομείο Πύργου


Αθήνα 18 Ιουνίου 2018

Α.Π:8893

ΕΠΕΙΓΟΝ

Σήμερα 18 Ιουνίου 2018 στο Νοσοκομείο Πύργου μετά τη βλάβη του αξονικού τομογράφου εδώ και δύο μήνες, βγήκαν εκτός λειτουργίας και όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα. Είναι αυτονόητο πως κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η γενική εφημερία του νοσοκομείου.

Πρέπει να ανασταλεί μέχρι την επισκευή του αξονικού τομογράφου και των ακτινολογικών συσκευών και στο διάστημα αυτό την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών να την αναλάβουν άλλα νοσοκομεία.

Οι αρμόδιοι της 6ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας εκτός από το προηγούμενο πρέπει να φροντίσουν για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών.