Για το νόμο 4486/2017 άρθρο 35


Αθήνα 18 Ιουνίου 2018

Α.Π: 8892

Στον νόμο 4486/2017 άρθρο 35 αναφέρεται ότι σε περίπτωση παραίτησης νεοπροσληφθέντος γιατρού ΕΣΥ εντός 12 μηνών από το διορισμό του, δε γίνεται νέα προκήρυξη της θέσης, αλλά διορίζεται ο επόμενος στη σειρά της προηγηθείσας κρίσης. Ζητάμε να αυξηθεί το προβλεπόμενο διάστημα από 1 έτος σε 2 έτη, γιατί παρατηρούνται περιπτώσεις παραίτησης εντός 15 ή και 18 μηνών μετά το διορισμό οπότε η θέση παραμένει κενή και πρέπει να επαναπροκηρυχθεί. Θεωρούμε ότι η διατύπωση «σε διάστημα μικρότερο του ενός (1) έτους από το διορισμό» πρέπει να γίνει «σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) ετών από το διορισμό».ΟΕΝΓΕ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

210 5232215  /  oengegr@gmail.com  /  Λαμίας 2, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523

  • Facebook

COPYRIGHT 2017 ΟΕΝΓΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ DESIGNATURE