Για τους συμβασιούχους γιατρούς του ΚΕΕΛΠΝΟ


Αθήνα 18 Ιουνίου 2018

Α.Π: 8891

Ως ΟΕΝΓΕ συμφωνούμε με το αίτημα γιατρών που επί χρόνια εργάζονται σε δημόσιες μονάδες ΠΦΥ με σύμβαση μέσω ΚΕΕΛΠΝΟ («μπλοκάκι»), οι οποίοι ζητούν να μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΥ με σχέση μόνιμης πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μια δυνατότητα που δίνεται στους πρώην γιατρούς ΙΚΑ που υπηρετούν στις ίδιες μονάδες. Θεωρούμε ότι η ένταξη των εν λόγω συναδέλφων (των οποίων ο αριθμός πανελλαδικά είναι μικρός) θα είναι έστω και μια μικρή συμβολή στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.