Μυτιλήνη: Τεράστιες ελλείψεις σε συνθήκες μεγάλων αναγκών