Με κονδύλια για λειτουργικές δαπάνες ξεπληρώνουν χρέη