ΕΚΛ: Καμαρώνουν για τα κέρδη των δημόσιων νοσοκομείων!