Ευαγγελισμός: Αρχαιρεσίες στο Σωματείο Εργαζομένων