Σταμάτησαν για 50 λεπτά το χειρουργείο λόγω... διακοπής ρεύματος