Επιστολή διαμαρτυριας ΕΙΝΚΥΜ για τις ιατρικές ειδικότητες