Συνεργασία υπουργείων για αντιμετώπιση ρατσιστικών εγκλημάτων