Έτοιμη η πρώτη νοσοκομειακή μονάδα για κακοποιημένα παιδιά