Παρεμβάσεις για τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας