Νοσοκομείο Άγιος Σάββας για τους ειδικευόμενους


Η υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του νοσοκομείου έχει δημιουργήσει μία αλυσίδα προβλημάτων. Η έλλειψη προσωπικού ειδικευόμενων και ειδικευμένων του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος, του ΩΡΛ Τμήματος, του Ορθοπαιδικού Τμήματος, του Ουρολογικού Τμήματος, του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, του Γυναικολογικού Τμήματος έχει δημιουργήσει μία τρομερά προβληματική κι επικίνδυνη κατάσταση:

Οι ειδικευόμενοι του Χειρουργικού Τμήματος αναγκάζονται άτυπα να εφημερεύουν σε όλο τον τομέα, αδυνατώντας ουσιαστικά να καλύψουν τις ανάγκες του. Είναι υπεύθυνοι για 70 περίπου κλίνες του Χειρουργικού Ογκολογικού Τμήματος μαζί με το Τμήμα Μαστού και σε αυτές προστίθενται οι ασθενείς των υπολοίπων Τμημάτων. Ο φόρτος είναι τεράστιος και είναι αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες όπως θα άρμοζε σε ένα νοσοκομείο.

Η έλλειψη προσωπικού στερεί από τους ασθενείς ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας που έχει παρακολουθήσει την πορεία του ασθενούς της κλινικής του και μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε μία επείγουσα κατάσταση ή ακόμα και σε τακτική βάση να παρέχει την αυτονόητη κατά τα άλλα φροντίδα, δηλαδή απογευματινή και βραδινή επίσκεψη του ασθενούς. Προς το παρόν οι ασθενείς, είναι στο έλεος των συνοδών τους και των νοσηλευτριών –των, οι οποίοι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια να καλύψουν τις ανάγκες της νοσηλείας. Είναι απαράδεκτο ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο να μην έχει αρκετούς ιατρούς σε όλες τις ειδικότητες για να καλύπτουν την λειτουργία του ούτε σε επίπεδο εφημερίας, και να είναι στην καλή διάθεση του εκάστοτε επιμελητή να καθοδηγήσει τον ιατρό που παράτυπα καλύπτει το κενό ή τον την νοσηλευτή –τρια. Το επίπεδο παρεχόμενης υγείας είναι πολύ χαμηλό και ανάρμοστο για ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο το οποίο τείνει να είναι και το μοναδικό.

Δεν εφημερεύει με εφημερία ενεργή ή έστω και μικτή κανένας ειδικευμένος ιατρός από όλο τον χειρουργικό τομέα.

Τα ρεπό είτε δεν λαμβάνονται καθόλου είτε λαμβάνεται μέρος από αυτά, καθώς είναι αδύνατο να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος.

Στο όνομα των περικοπών της χρηματοδότησης δεν υπάρχουν ούτε τα κατάλληλα υλικά- είτε λείπουν εντελώς, είτε είναι χειρίστης ποιότητας -, δεν υπάρχει ούτε καν ένας απινιδωτής διαθέσιμος στα νοσηλευτικά τμήματα, πόσο μάλλον προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι του Χειρουργικού Τμήματος καταγγέλλουμε το γεγονός πως είμαστε εκτεθειμένοι νομικά και ιατρικά απέναντι στους ασθενείς που δεν τους παρέχεται η αυτονόητη φροντίδα. Είναι επιτακτική η ανάγκη για προσλήψεις και αύξηση της χρηματοδότησης. Προς το παρόν την ευθύνη για τυχόν λάθη και της μειωμένης φροντίδας των ασθενών την έχει η Διοίκηση και το Υπουργείο Υγείας που στο όνομα της υποχρηματοδότησης- υποστελέχωσης μας οδήγησε σε αυτό το σημείο, να εφημερεύουμε κάτω από επικίνδυνες για τους ασθενείς και για εμάς συνθήκες με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Συγκεκριμένα λόγω του μειωμένου προσωπικού καλείται κάθε ειδικευόμενος της Χειρουργικής Ογκολογικής να κάνει 8 ή 9 εφημερίες (κι αν προκύψει κάποιο έκτακτο γεγονός προφανώς παραπάνω). Είναι παράνομο κι επικίνδυνο για τους ασθενείς, τους ειδικευόμενους και τους επιμελητές ιατρούς να καλύπτουμε πρώτον ολόκληρο το χειρουργικό τομέα και δεύτερον με υπεράριθμες εφημερίες, γι’ αυτό το πρόγραμμα εφημεριών θα κατατίθεται με έναν ειδικευόμενο ανά ημέρα αντί για δύο για κάποιες μέρες το μήνα μέχρι να αποκατασταθεί το κενό, ενώ όσον αφορά το χειρουργικό τομέα η ευθύνη της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού βαραίνει τη Διοίκηση.

Να αναλάβει προς το παρόν η Διοίκηση την ποινική ευθύνη των ειδικευομένων ιατρών για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κλήση του ειδικευμένου ιατρού ετοιμότητας έως ότου αυτός παρουσιαστεί στην κλινική του για συνδρομή.

Υπογραμμίζεται πως εφημερία ετοιμότητας προβλέπεται εφόσον υπάρχει ήδη άλλος ειδικευμένος ιατρός του τμήματος σε ενεργό εφημερία. Προς το παρόν οι μόνοι ιατροί που εφημερέυουν ενεργά στον Άγιο Σάββα και στους οποίους μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ειδικευόμενοι είναι οι ιατροί της ΜΕΘ και οι αναισθησιόλογοι. Είναι αυτονόητο ότι οι μεν είναι απασχολημένοι σε περίπτωση εκτάκτου χειρουργείου και οι δε δεν επαρκούν σε περίπτωση επείγοντος.

Η άμεση πρόσληψη προσωπικού είναι επιτακτική ανάγκη.