Εγκαλούν τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ επειδή εφαρμόζει το νόμο!