Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία: Κινητοποιήσεις