Συνταξιούχοι: Διαδηλώνουν την Παρασκευή για την Υγεία