Εργαζόμενοι ΨΝΑ (Δαφνί): Κινητοποίηση χθες στην πύλη