Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Σήμερα η κινητοποίηση