Υπόμνημα για τα προβλήματα συνθηκών εργασίας των ειδικευόμενων


Aθήνα, 15-5-2018

Υπόμνημα για τα προβλήματα συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών

Η επιτροπή ειδικευόμενων γιατρών του Σ.Ε.Ν.Ε συνεδρίασε την Πέμπτη 3/5/2018 για να συζητήσει τα διογκούμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεγάλη μάζα των ειδικευόμενων στον Ευαγγελισμό.

Η ειδικότητα για τους νέους γιατρούς αποτελεί το διάστημα, στο οποίο θα εκπαιδευτούν πάνω στο ειδικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει και παράλληλα, θα αποκτήσουν την κλινική εμπειρία που χρειάζονται, στα πλαίσια της εργασίας τους στα δημόσια νοσοκομεία.

Όμως, οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία κάθε άλλο παρά ευνοούν την εκπαίδευση των νέων γιατρών. Ο ειδικευόμενος γιατρός στο σημερινό Ε.Σ.Υ., έτσι όπως έχει δομηθεί και λειτουργεί, χρησιμοποιείται περισσότερο ως ένα μπάλωμα στις τεράστιες τρύπες του συστήματος υγείας, χωρίς απ’ ό,τι φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση να εκπαιδευτεί και να εξειδικευτεί με σκοπό να αποτελέσει την νέα γενιά των γιατρών που θα υπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες σε υπηρεσίας υγείας και πρόληψης.

Παράλληλα, ως αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού (καθώς οι προσλήψεις των συναδέλφων επικουρικών, συμβασιούχων, κλπ. προφανώς, δεν αρκούν για να καλύψουν τις κενές θέσεις που υπάρχουν, ούτε φυσικά τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων), της ανεπάρκειας σε υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό καθώς και σε ιατρικά μηχανήματα, αλλά και της ολοένα και μεγαλύτερης εντατικοποίησης στο χώρο της υγείας και πιο ειδικά στον Ευαγγελισμό, ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης και του βάρους λειτουργίας των νοσοκομείων πέφτει στις πλάτες τους. Συνέπεια των παραπάνω είναι η ολοένα και μεγαλύτερη ταλαιπωρία των ασθενών, η έκθεσή τους σε κίνδυνο, (τόσο αυτών, όσο όμως και των υγειονομικών), αλλά και η ολοένα και μεγαλύτερη μεταφορά και οικονομικών βαρών στις πλάτες των ασθενών, με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του τομέα της υγείας.

Έτσι η καθημερινότητα του ειδικευόμενου γιατρού περιλαμβάνει:

  1. Ανεπαρκής εκπαίδευση: Υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία ανάμεσα στα τμήματα και η εκπαίδευσή μας στην παρούσα φάση εναπόκειται επί της ουσίας στην καλή διάθεση, αλλά και στα επιστημονικά ενδιαφέροντα και εξειδικεύσεις του Διευθυντή (ή γενικά των ειδικευμένων γιατρών) της εκάστοτε Κλινικής. Έτσι, οι γνώσεις μας, σε πολλές περιπτώσεις, απορρέουν από την πρακτική εμπειρία, χωρίς να έχουν θεμελιωθεί με το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο και τελικά, καταντά προσωπική ευθύνη του κάθε ειδικευόμενου το πόσο και τι θα διαβάσει (όσο προλάβει!), το αν θα πληρώσει το απαιτούμενο ποσό για τη συμμετοχή του σε συνέδρια και σεμινάρια (ζήτημα στο οποίο πολλές φορές εμπλέκονται φαρμακευτικές εταιρείες, με τα γνωστά κίνητρα…), για τα απαιτούμενα συγγράμματα κλπ.

  2. Έλλειψη προσωπικού: Σε βασικά τμήματα για τη λειτουργία του Νοσοκομείου υπάρχουν κενά στις θέσεις των ειδικευόμενων, με αποτέλεσμα οι κλινικές αυτές να δουλεύουν με το μισό ή με τα 2/3 του αναγκαίου προσωπικού, π.χ. Αιματολογική, Αναισθησιολογικό, κ.ά. Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι σε αυτά τα τμήματα οι εφημερίες που καλούνται να κάνουν οι συνάδελφοι είναι πολύ περισσότερες από το πλαφόν των 7, τα ρεπό που παίρνουν είναι ελάχιστα έως μηδενικά (με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις αντοχές τους…), οι ώρες που παραμένουν επιπλέον στο χώρο εργασίας, εξαιτίας της ευσυνειδησίας και του αισθήματος ευθύνης απέναντι στους ασθενείς τους, είναι πάρα πολλές. Και φυσικά, τόσο οι επιπλέον ώρες εργασίας, όσο και οι παραπάνω εφημερίες, είναι απλήρωτες.

  3. Εντατικοποίηση της εργασίας: Οι ώρες δουλειάς της πλειοψηφίας των ειδικευόμενων είναι ατελείωτες, ακόμα και στις κλινικές που έχουν συμπληρωμένες όλες τις θέσεις τους (πολύ περισσότερες από το σταθερό πρωινό 7ωρο που ορίζει ο νόμος). Επανειλλημένα, εργαζόμαστε για συνεχόμενες 30 ή 36 ώρες. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με το ότι οι ειδικευόμενοι πολλές φορές αναλωνόμαστε σε αλλότρια καθήκοντα (νοσηλευτών, τραυματιοφορέων, γραμματέων, κ.ά.) λόγω και πάλι της έλλειψης του απαραίτητου παραϊατρικού προσωπικού, καθιστά την καθημερινότητά μας ασφυκτική. Και φυσικά, το τμήμα στο οποίο η παραπάνω κατάσταση χτυπάει κόκκινο είναι τα ΤΕΠ, ειδικά τις ημέρες της γενικής εφημερίας, όπου μπορούμε να αναφέρουμε πλήθος παραδειγμάτων.

  4. Έκθεση σε ευθύνες που τις περισσότερες φορές δεν αναλογούν στο νέο γιατρό: Αρκετές φορές οι ειδικευόμενοι αντιμετωπίζουν μόνοι τους περιστατικά για τα οποία δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία κι εξειδίκευση ( καθώς ακόμα εκπαιδεύονται), γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους ασθενείς, πέρα από τις διαρκείς συνθήκες πίεσης & στρες για τους ίδιους τους γιατρούς, λόγω των ελλείψεων και των περικοπών στους εφημερεύοντες ειδικευμένους ιατρούς, όπου επίσης υπάρχει προφανής αναντιστοιχία σε σχέση με τις ανάγκες. Παράλληλα, στην πράξη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και ειδικές κατηγορίες ασθενών, χωρίς να έχουμε την απαιτούμενη εμπειρία και εκπαίδευση, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τους διασωληνωμένους ασθενείς, που υπάρχουν σε διάφορα τμήματα, λόγω έλλειψης κλινών ΜΕΘ.

  5. Συνακόλουθη είναι η έκθεσή μας σε επαγγελματικούς κινδύνους εξαιτίας της εντατικοποίησης της εργασίας: Δεν είναι άλλωστε λίγα τα περιστατικά συναδέλφων μας με σοβαρά προβλήματα υγείας που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια της εργασίας τους, τόσο στο δικό μας, όσο και σε άλλα νοσοκομεία. Πλήθος είναι προφανώς οι άλλοι παράγοντες κινδύνου (βιολογικοί, χημικοί, μολυσματικοί, κ.λ.π.) στους οποίους εκτίθενται, όπως και οι άλλοι υγειονομικοί. Επιπλέον, είναι οι κύριοι αποδέκτες της έντασης – και επιθέσεων – από πλευράς αγανακτισμένων (δικαίως!) συνοδών που τους αντιμετωπίζουν ως υπαίτιους των προβλημάτων των δημόσιων νοσοκομείων.

  6. Αδιαφορία, κάποιες φορές και απειλές από τους προϊσταμένους μας όταν διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, όπως ρεπό, εκπαίδευση, δεδουλευμένα κ.λπ.

Είναι προφανές πως η κατάσταση αυτή είναι συνέπεια της γενικότερης κατεύθυνσης που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία: η ολοκλήρωση της διαδικασίας εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας (συνεχείς ιδιωτικοποιήσεις τομέων – υπηρεσιών) δεν ‘ενδιαφέρεται’ για εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο την προσφορά υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.

Αντίθετα στοχεύει, στη διαμόρφωση ενός τμήματος επιστημόνων με ελαστικές εργασιακές σχέσεις που θα δουλεύει με όρους σύγχρονου είλωτα, παρέχοντας στοιχειώδεις υπηρεσίες με πρωτόκολλα (ΚΕΝ, DRG’s) που έχουν στο επίκεντρo όχι τη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς, αλλά τη βέλτιστη σχέση κόστους - οφέλους δηλ. με πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική δαπάνη που προξενεί στο σύστημα (υγείας – ασφάλισης) ο ασθενής, λες κι επέλεξε ν’ αρρωστήσει…!

Παράλληλα, το καθεστώς του παγώματος των μόνιμων προσλήψεων και των προσλήψεων επικουρικού προσωπικού ή συμβασιούχων, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, παγιώνει στην αντίληψη των υγειονομικών και των ασθενών την εργασία με ελαστικές σχέσεις, τη διαρκή εργασιακή ανασφάλεια αλλά και τη διαρκή αγωνία εάν το επόμενο χρονικό διάστημα το υπάρχον προσωπικό θα μειωθεί περαιτέρω. Όλα αυτά στον αντίποδα της ανάγκης για μόνιμη και σταθερή εργασία, για κάλυψη των αναγκών των ασθενών με υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, τόσο οι συνθήκες εργασίας, όσο και εκπαίδευσης, καθώς και οι άσχημες προοπτικές στο επαγγελματικό μας μέλλον, οδηγούν πλήθος συναδέλφων στο εξωτερικό είτε για να κάνουν εκεί την ειδικότητά τους, είτε για να εργαστούν ως ειδικευμένοι. Το πρόβλημα αυτό είναι εντονότερο σε συγκεκριμένες ειδικότητες με πολυετή αναμονή, αφήνοντας βέβαια και άλλες ειδικότητες με ελάχιστο αριθμό γιατρών στις λίστες αναμονής.

Ως ειδικευόμενοι γιατροί του νοσοκομείου Ευαγγελισμός απευθύνουμε κραυγή αγωνίας προς όλους του εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες (Διοίκηση, τους Διευθυντές των κλινικών, το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κ.λπ.) ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι γιατροί κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής τους, θα εντάσσονται σε πορεία ολοκλήρωσης των γνώσεων και των επιστημονικών τους ικανοτήτων με στόχο να γίνουν ικανοί να υπηρετήσουν με αξιώσεις τον βαρύνοντα κοινωνικό ρόλο του γιατρού.

Εμείς, συσπειρωμένοι στη σωματειακή επιτροπή ειδικευόμενων γιατρών του ΣΕΝΕ, θα φροντίσουμε γι’ αυτό με κάθε τρόπο, διεκδικώντας από κοινού με τους συναδέλφους άλλων κλάδων, τα δικαιώματα ασθενών και υγειονομικών για μόνιμη & σταθερή δουλειά με δικαιώματα – μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να μην απολυθεί κανένας συμβασιούχος/επικουρικός, καθολική δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν υγεία & παιδεία, πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για το νοσοκομείο και ανάπτυξη δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Μπαίνουμε μπροστά στη μάχη για τα μεγάλα ζητήματα της ζωής μας – όπως, το εργασιακό και το ασφαλιστικό & η λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας & πρόνοιας, χωρίς να φεύγουν στιγμή από το στόχαστρό μας και οι όροι βελτίωσής μας ως επιστήμονες αποφασισμένους να επιτελέσουν ως οφείλουν τον αναντικατάστατο κοινωνικό τους ρόλο, επιστρέφοντας στους παραγωγούς του πλούτου αυτό για το οποίο έχουν ταχθεί δηλ. υπηρεσίες υγείας & πρόνοιας υψηλού επιπέδου!

Για τη Σωματειακή Επιτροπή Ειδικευόμενων Γιατρών Νοσοκομείου Ευαγγελισμός

Φερεντίνος Γιώργος

Παπαγεωργίου Ελένη

Αθανασίου Νίκος