Χωματερή στη Φυλή: οι τραγικές συνέπειες από τη λειτουργία της