Για την επίθεση της κυβέρνησης στα Βαρέα & Ανθυγιεινά