Θριάσιο: Σε τεντωμένο σκοινί ασθενείς & εργαζόμενοι