Βόλος: Κινητοποίηση ενάντια στην κάυση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ