Όροι και προϋποθέσεις για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη