Υπ. Υγείας: Έκτακτη χρηματοδότηση ενος εκατομμυρίου