Καταγγελία ΕΙΝΑΠ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ