Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ σχετικά με τη νέα υπουργική απόφαση


Αθήνα 18 Απριλίου 2018

Α.Π: 8771

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι ΔΥΠΕ ερμηνεύοντας το Άρθρο 1 της Αριθμ. Γ4α/Γ.Π οικ13274: «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» θεωρούν ότι ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να βάλει υποψηφιότητα μόνο σε μία Υγειονομική Περιφέρεια για τις προκηρυχθείσες θέσεις. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αναφέρει ότι: «Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ να θεωρούνται, αντιστοίχως, ως θέσεις μιας (1) Δ.Υ.ΠΕ».

Απαιτούμε να τροποποιηθεί άμεσα η σχετική Υπουργική Απόφαση ώστε οι υποψήφιοι να έχουν τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις σε περισσότερες από μία Δ.Υ.ΠΕ.

Είναι αναγκαίο οι σχετικές ενέργειες από την πλευρά σας να γίνουν άμεσα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Θεωρούμε ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός εγείρει, εκτός των άλλων, και ζητήματα νομιμότητας που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διαδικασία των προσλήψεων.