Ανακοίνωση ΔΣ της ΕΙΝΑΠ για την προσφυγή για τα αναδρομικά