Λουκέτα σε κλινικές βάζουν νοσοκομεία της περιφέρειας