Δημόσια Νοσοκομεία: συνεχίζει την επίθεση η κυβέρνηση