Ξανθός: 840.000 ανασφάλιστοι χρησιμοποίησαν υπηρεσίες υγείας