Η ΟΕΝΓΕ στηρίζει τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια 17/3/2018


Αθήνα 15 Μαρτίου 2018

Α.Π: 8682

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ

Η ΟΕΝΓΕ στηρίζει τα αντιρατσιστικά συλλαλητήρια 17/3/2018 που διοργανώνονται στην Αθήνα καθώς και σε πολλές άλλες πόλεις στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες.

Ως Νοσοκομειακοί γιατροί είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στον ρατσισμό, στον φασισμό και σε κάθε μορφή διακρίσεων με κριτήριο την τάξη, τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα ή το θρήσκευμα.

Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε δωρεάν, δημόσιες και ποιοτικές υπηρεσίες περίθαλψης είναι στοιχειώδες και πανανθρώπινο.