ΟΕΝΓΕ για τις συντάξεις των ιατρών ΕΣΥ


Αθήνα 13 Μαρτίου 2018

Α.Π:8678

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ

Παρατηρούνται απαράδεκτες καθυστερήσεις στον προσδιορισμό και στην καταβολή των συντάξεων σε Νοσοκομειακούς γιατρούς που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τους τελευταίους σχετικούς νόμους (4387/2016 & 4488/2017). Μάλιστα, απεστάλει προς τα Νοσοκομεία με αιφνιδιαστικό τρόπο νέα εγκύκλιος με ημερομηνία 13/2/2018 (αριθ. ΑΔΑ: 6ΧΒΚΗ-9ΣΜ) υπογεγραμμένη από κοινού από το Γ.Λ.Κ (κ. Χουλιαράκης) και από το Υπουργείο Εργασίας (κ. Πετρόπουλος).

Με βάση αυτή την εγκύκλιο οι υπηρεσίες μισθοδοσίας των Νοσοκομείων υποχρεώνονται να αποστέλλουν για κάθε Νοσοκομειακό γιατρό που συνταξιοδοτείται, έναν πρωτοφανή όγκο στοιχείων που αφορούν κάθε είδους μισθοδοτική κατάσταση και αντίστοιχη ασφαλιστική κράτηση από την 1/1/2002.

Είναι απαράδεκτο η εγκύκλιος αυτή να έρχεται πέντε ολόκληρους μήνες μετά την έκδοση του τελευταίου νόμου τον οποίον επικαλείται (4488, 13/9/2017) και ενώ εν τω μεταξύ μετά την έκδοση του νόμου έχουν μεσολαβήσει άλλες εγκύκλιοι.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα απίστευτο γραφειοκρατικό χάος, το οποίο δημιουργεί πολλή μεγάλη καθυστέρηση στον προσδιορισμό και στην καταβολή των συντάξεων για τους γιατρούς ΕΣΥ που συνταξιοδοτούνται το τελευταίο διάστημα. Και αυτό μάλιστα σε μία περίοδο που με τους τελευταίους αντιασφαλιστικούς νόμους οι συντάξεις ούτως ή άλλως έχουν μειωθεί σε εξευτελιστικά επίπεδα.

Απαιτούμε την άμεση επιτάχυνση των διαδικασιών, που είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους γιατρούς ΕΣΥ.