Απόφαση ΟΕΝΓΕ για τις μετακινήσεις από άγονες περιοχές


Αθήνα 13 Μαρτίου 2018

Α.Π: 8680

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΕΝΓΕ

Με τον νόμο 4461 (28-3-2017) άρθρο 29 κατοχυρώνεται το δικαίωμα μετάθεσης των γιατρών ΕΣΥ από άγονες Α’ περιοχές εάν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας σε αυτές. Είναι σαφές στον νόμο ότι η πολιτεία υποχρεούται να ανταποκριθεί το αργότερο ένα (1) έτος μετά την υποβολή σχετικής αίτησης από τον/την ιατρό.

Υπενθυμίζουμε μάλιστα ότι η παραπάνω διάταξη είχε έρθει για να καλύψει με ατελή και μερικό τρόπο παλαιό σχετικό αίτημα της ΟΕΝΓΕ και πως μετά την έκδοσή της είχαμε απαιτήσει την επέκταση της ρύθμισης για όλες τις παραμεθόριες περιοχές.

Υπάρχουν τεκμηριωμένες καταγγελίες από την Κω και από άλλες άγονες Α’ περιοχές, πως ούτε καν αυτή η ισχύουσα διάταξη δεν εφαρμόζεται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο:

Κάποιες λίγες αιτήσεις διεκπεραιώνονται πολύ γρήγορα ενώ για τις περισσότερες η πολιτεία δεν ανταποκρίνεται, αν και σε λίγες μέρες συμπληρώνεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο τον νόμο καθιστά υποχρεωτική αυτή την ανταπόκριση.

Παρακαλούμε για τις άμεσες σχετικές ενέργειες.