Η ΕΙΝΑΠ στηρίζει τις κινητοποιήσεις στο Νοσ. Νίκαιας