Συγκέντρωση για μόνιμη και σταθερή δουλειά στις 14 Μάρτη