Πολάκης: Διώξαμε τους εργολάβους από 70 νοσοκομεία