Κεφαλονιά: Κλείνουν χειρουργεία λόγω έλλειψης προσωπικού