Αβάσιμες και παραπλανητικές οι καταγγελίες της ανώνυμης επιστολής