Σουρλάς: Μου προσέφεραν 500 εκ. δρχ. για προώθηση φαρμάκου