ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Π.Γ.Ν.Ε


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,

12 Φεβρουαρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Π.Γ.Ν.Ε

Σήμερα 12 Φεβρουαρίου και ώρα 13.30, συγκεντρωθήκαμε οι ιατροί του Π.Γ.Ν.Ε. έχοντας απαρτία για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΄΄ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ’’

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4. ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ

5. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΄΄ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ’’

• Ενημερώσαμε τους συναδέλφους ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την οικονομική υπηρεσία, οι εφημερίες Οκτωβρίου έχουν υπογραφεί από την επίτροπο του ελεγκτικού συμβουλίου και θα πληρωθούν στις 27/2/18.

• Επίμονη είναι η απαίτηση όλων των παρευρισκόμενων για την έγγραφη επιβεβαίωση από τη Διοίκηση, ότι οι υπεράριθμες εφημερίες του 2018 θα πληρωθούν. Δυστυχώς λόγω ελλείψεων προσωπικού οι περισσότεροι ιατροί είναι αναγκασμένοι να εφημερεύουν περισσότερες εφημερίες από όσες δικαιολογεί το πλαφόν, προκειμένου να καλυφτούν τα κενά και να λειτουργεί το νοσοκομείο με ασφάλεια για το καλό των ασθενών. Παρόλο που το νέο

νομοσχέδιο παραμένει ανενεργό μέχρι να εκδοθούν οι εφαρμοστικοί εγκύκλιοι, είναι ανάγκη να ξεκαθαριστεί από τη διοίκηση και το υπουργείο ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τις αμοιβές των υπεράριθμων εφημεριών.

• Σχετικά με τις απλήρωτες υπεράριθμες του 2017 και 2 μηνών του 2016, μεταφέρθηκε στους παρευρισκόμενους η πληροφορία που είχαμε από τη διοίκηση, ότι θα υπάρξει την επόμενη Τρίτη 20/2/18 επικοινωνία του Διοικητή κ.Αδαμίδη με τον υπεύθυνο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το πότε θα συζητηθεί η πράξη που έγινε από την επίτροπο και αφορά τις υπεράριθμες εφημερίες 3 μηνών. Συναποφασίσαμε ότι θα περιμένουμε την απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου και σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική θα προσφύγουμε δικαστικά στη διεκδίκηση όλων των δεδουλευμένων εφημεριών.

2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Συμφωνήσαμε για την οργάνωση διαμαρτυρίας από εκπροσώπους μας στο κέντρο της πόλης και στο ελεγκτικό συμβούλιο

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΕΛΛΕΙΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έγινε αναφορά στην επίσημη λίστα υπηρετούντων ειδικευομένων όπου παρατηρούνται τεράστια κενά και αναμένεται στους επόμενους 3 μήνες να αυξηθούν τραγικά. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι παρακάτω κενές θέσεις: Αιματολογία 4/5, Ακτινολογία 6/10, Αναισθησιολογία 5/9, Καρδιολογική 5/7, Νεφρολογία 6/6, Χειρουργική 9/20, Καρδιοχειρουργική 5/5 Μικροβιολογικό 10/12, Ογκολογική 2/4, Παθολογοανατομικό 2/5, Ουρολογική 2/4, Γενική Ιατρική 4/15 ενώ οι υπόλοιπες κλινικές προς το παρόν είναι καλυμμένες αλλά στις περισσότερες δεν υπάρχει λίστα αναμονής που σημαίνει ότι και αυτές θα αντιμετωπίσουν σύντομα πρόβλημα, αφού όσοι αποχωρούν, δεν αντικαθίστανται.

Είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά τα κενά καλύπτονται με τον ιδρώτα και την αυταπάρνηση των ιατρών κατά την αναγκαστική εκτέλεση των υπεράριθμων εφημεριών. Συμφωνήσαμε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί πολύ δύσκολα δίνοντας κίνητρα στους ειδικευόμενους προκειμένου να παραμείνουν πρώτα από όλα στη χώρα και δευτερευόντως να εργαστούν ως ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία. Τα κίνητρα αυτά είναι πρωτίστως οικονομικά δηλαδή αύξηση μισθού σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης με νέα κλαδική σύμβαση αλλά και συνθηκών εργασίας δηλαδή εξασφάλιση ρεπό. Επιπλέον κίνητρα για την κάλυψη των θέσεων μιας κλινικής είναι το εκπαιδευτικό και επιστημονικό έργο, η φήμη της κλινικής καθώς και η καλή συμπεριφορά προς τους ειδικευομένους. Οι μαζικές παραιτήσεις ειδικευομένων από κάποια τμήματα είναι ένα θέμα πρέπει να τεθεί προς συζήτηση στο επιστημονικό συμβούλιο αλλά και στους πανεπιστημιακούς τομείς προκειμένου να διερευνηθεί και να αντιμετωπιστεί.

4. ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΥ

Ο νόμος του ΕΣΥ έχει ισχύ για πολλά χρόνια. Από την εφαρμογή του έχουν διαφανεί κάποια προβλήματα που μπορούν να λυθούν χωρίς οικονομικό κόστος καθώς πρόκειται για διοικητικά θέματα που παραβιάζουν τους δημοκρατικούς κανόνες.

Προτείνουμε:

• Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών για νέα θέση που προκηρύσσεται στο ΕΣΥ

Να επανέλθει το δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών για νέα θέση που προκηρύσσεται στο ΕΣΥ, χωρίς να απαιτείται παραίτηση από τη θέση που κατέχει ο ιατρός μέχρι να γίνει ο επόμενος διορισμός. Κριτήρια για το δικαίωμα υποβολής να έχουν όσοι έχουν ήδη υπηρετήσει ένα διάστημα 5-7 ετών ενώ θα μπορούσε να υπάρχει και μοριοδότηση (πχ, προβλήματα υγείας, τόπος καταγωγής, μονογονεϊκές οικογένειες).

Αιτιολόγηση:

o Το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτρέπει περιπτώσεις bulling που ασκείται από ΄΄συναδέλφους΄΄ αφού τον θεωρούν δεδομένο ότι και να γίνει, αφού αυτός με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μπορεί να αλλάξει τόπο εργασίας εκτός και αν παραιτηθεί.

o Εξάλλου όλες οι ενδονοσοκομειακές υποθέσεις ακόμα και όταν φθάσουν στα διοικητικά όργανα, κρίνονται σύμφωνα με τους κανόνες της μικρής κλειστής κοινωνίας ενός νοσοκομείου όπου οι γνωριμίες και το δίκιο του ισχυρού δεν αφήνει περιθώρια δικαιοσύνης και οι υποθέσεις αυτές συχνά

΄΄κουκουλώνονται΄΄ εις βάρος του πιο αδύναμου κρίκου.

• Αξιολόγηση των ιατρών του ΕΣΥ

Η ετήσια αξιολόγηση των ιατρών του ΕΣΥ να πραγματοποιείται από ιατρούς ΕΣΥ, ακόμη και στην περίπτωση μεικτών κλινικών όπου Διευθυντής είναι μέλος ΔΕΠ. Η αξιολόγηση από το Διευθυντή να αφορά ένα ποσοστό που αναφέρεται στο κλινικό έργο και τη συμπεριφορά του ιατρού ενώ το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο να κρίνεται μετά την παράθεση των πεπραγμένων του σε επιτροπή από ιατρούς ΕΣΥ του ίδιου τομέα, που θα ορίζονται με κλήρωση ή με απόφαση τομέα κάθε χρόνο.

Αιτιολόγηση:

o Ο ιατρός ΕΣΥ κρίνεται για επιστημονικό έργο και εκπαιδευτικό έργο από τα οποία πιθανόν είναι αποκλεισμένος σε μια πανεπιστημιακή κλινική.

o Ο ιατρός ΕΣΥ επιβαρύνεται κυρίως με το κλινικό έργο και δεν έχει συνήθως την πολυτέλεια του χρόνου αλλά ούτε και πρόσβαση σε ερευνητικά κονδύλια.

• Έγκριση εκπαιδευτικής άδειας σε ιατρό ΕΣΥ

Προτείνουμε:

 Κάθε ιατρός να έχει δικαίωμα παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων εσωτερικού και εξωτερικού

 Να υπάρχει ισότιμη κατανομή μεταξύ των ιατρών μιας κλινικής

 Προτείνουμε σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης άρνησης του Διευθυντή για εκπαιδευτική άδεια, να μπορεί να κρίνει την υπόθεση και να αποφασίζει το επιστημονικό συμβούλιο, παρά την αντίθετηγνώμη του Διευθυντή.

Αιτιολόγηση:

o Σε μεικτές κλινικές παρατηρείται το φαινόμενο στην παρακολούθηση συνεδρίων, να προηγούνται πάντα τα μέλη ΔΕΠ έναντι των ιατρών ΕΣΥ

o Οι προσωπικές αντιθέσεις (συχνό φαινόμενο μεταξύ ιατρών), μπορεί να αποκλείουν κάποιο ιατρό από την παρακολούθηση συνεδρίων

• Αντίστροφη αξιολόγηση του Διευθυντή

Να εφαρμοστεί η αντίστροφη αξιολόγηση του Διευθυντή από τους υφισταμένους (Ιατρούς, νοσηλευτές) τουλάχιστον όσον αφορά τη συμπεριφορά του.

Αιτιολόγηση:

o Αυτή η διαδικασία προστατεύει από την ασυδοσία που μπορεί να υπάρχει εκ μέρους κάποιων λίγων αλλά ωστόσο υπαρκτών περιπτώσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία και ψυχική ισορροπία των εργαζομένων ιατρών, νοσηλευτών αλλά κυρίως των ασθενών.

o Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και περιπτώσεις διαταραγμένων ψυχικά περιπτώσεων που κατέχουν θέσεις διευθυντών. Θα πρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αρνητικών αξιολογήσεων, να κρίνεται ακόμη και η περίπτωση της αλλαγής της θέσης του Συντονιστή, μετά βέβαια από κρίση, διερεύνηση και επιβεβαίωση των στοιχείων της περίπτωσης, από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο.

• Κρίσεις και οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων

Οι κρίσεις και οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων θα πρέπει να γίνονται φανερές χωρίς μυστικοπάθεια και όχι ερήμην των προσώπων που αφορούν οι υποθέσεις. Δηλαδή τα θέματα συζήτησης και οι αποφάσεις του Επιστημονικού και Διοιηκητικού Συμβούλιου θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Site του νοσοκομείου και να ενημερώνονται προσωπικά οι ιατροί των οποίων οι υποθέσεις συζητούνται.

5. ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να οργανωθούν μαθήματα ενδοκλινικά, τομεακά και διατομεακά όπου θα γίνεται και παρουσίαση περιστατικών στα οποία ενεπλάκησαν πολλές ειδικότητες για την διεκπεραίωσή τους. Τα μαθήματα αυτά θα πρέπει να ανακοινώνονται επίσημα στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και να έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης όλοι οι ιατροί του νοσοκομείου.

Έγινε ενημέρωση στους παρευρισκόμενους ότι είμαστε σε διαδικασία έγκρισης του κονδυλίου που θα μας δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στο up to date προκειμένου να εξασφαλίσουμε απρόσκοπτη επιστημονική ενημέρωση.

6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ

Αίτημα όλων των παρευρισκόμενων ήταν η τακτική ενημέρωση και συνεχής εγρήγορση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και δόθηκε πιθανή ημερομηνία επόμενης συνέλευσης σε 2 εβδομάδες.

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης Ιατρών του Π.Γ.Ν.Ε.

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΥΝΟΚΥΘ

Ο πρόεδρος του συλλόγου της ΕΙΝΟΚΥΘ

Χρήστος Δραγουμάνης