ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ‘’ΕΛΕΝΑ’’!


Συνάδελφοι,

Στις 22/2/18 η διοίκηση του νοσοκομείου, υλοποιώντας τις αποφάσεις του Υπουργείου προχώρησε στην απόλυση συναδέλφου επικουρικής αναισθησιολόγου.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο της διοίκησης και συνάντηση με την υποδιοικήτρια του νοσοκομείου απόλυση της συναδέλφου. Εκ μέρους της Ε.Ι.Ν.Α.Π. παραβρέθηκε ο Ηλίας Σιώρας, αντιπρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Α.Π. και πρόεδρος του Σωμ. Εργαζομένων του νοσοκομείου ‘’Ευαγγελισμός’’ που με τη σειρά του ανέφερε ότι θέση της Ε.Ι.Ν.Α.Π, της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. και μιας σειράς πρωτοβάθμιων σωματείων των μεγαλύτερων νοσοκομείων είναι: ‘’Καμία απόλυση επικουρικού ή εργαζομένου μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ- Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού- Μετατροπή των συμβάσεων των εργαζόμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας σε αορίστου χρόνου’’.

Από την μεριά μας επισημάνθηκαν για μια ακόμα φορά τα εξής:

1ον Την ίδια στιγμή που απολύονται επικουρικοί σε διάφορα νοσοκομεία οι βεβαιωμένες κενές οργανικές γιατρών στο ΕΣΥ φτάνουν τις 7.000, ενώ το σύνολο των υπηρετούντων επικουρικών και όσων βρίσκονται στις λίστες των Υ.Πε. υπολογίζονται σε περίπου 2.500! Αντίστοιχα είναι και τα νούμερα για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Επομένως οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν καλύπτουμε έκτακτες ανάγκες, ούτε έχουμε επικουρικό ρόλο! Αντίθετα ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ! Είναι ΕΠΙΛΟΓΗ των ηγεσιών του Υπ Υγείας την τελευταία 15ετία η χρήση των ελαστικών μορφών εργασίας με σκοπό την ανακύκλωση της ανεργίας, την δημιουργία ενός ευέλικτου και εύκολα διαχειρίσιμου προσωπικού και το φόρτωμα του ‘’κόστους’’ του τμήματος αυτού των εργαζόμενων στον προϋπολογισμό των ιδίων εσόδων των νοσοκομείων!

2ον Οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας αποτελούν ένα έμπειρο και αξιόλογο δυναμικό που έχει εκπαιδευτεί, ενταχθεί και προσφέρει τις υπηρεσίες του για πολλά χρόνια στα νοσοκομεία. Η απώλεια του δυναμικού αυτού αποτελεί πλήγμα για το ΕΣΥ ενώ η διαρκής ανακύκλωση του προσωπικού μακροπρόθεσμα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στα τμήματα επιβαρύνοντας και το μόνιμο προσωπικό.

3ον Παρά τις υποσχέσεις όλων των Υπουργών την τελευταία 15ετία για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ, αυτές συνεχίζουν να παραμένουν μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών και σίγουρα πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες.

4ον Η απόλυση της συναδέλφου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στο τμήμα και στο νοσοκομείο γενικότερα λόγω της μείωσης του προσωπικού, και με δεδομένο ότι σε 6 μήνες απολύεται και δεύτερη επικουρική αναισθησιολόγος, ενώ είναι αμφίβολο αν υπάρχουν κονδύλια για νέα πρόσληψη μέσω της λίστας.

5ον Δηλώσαμε ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμα μας στην σταθερή & μόνιμη εργασία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

  • Άμεση μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων του ΟΑΕΔ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Επιτροπή Επικουρικών Εργαζομένων & Εργαζομένων προγραμμάτων ΟΑΕΔ Νοσοκομείου ''Έλενα Βενιζέλου''