Συνέλευση Επιτροπής Αγώνα εργαζομένων στο Νοσ. Αλεξάνδρα


Ανακοίνωση

Απαντώντας στο κάλεσμα Επιτροπών Αγώνα Νοσοκομείων της Χώρας

Στις 21/2/2018 οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου ‘Αλεξάνδρα’ με ελαστικές σχέσεις εργασίας (Επικουρικοί και ΟΑΕΔ) πραγματοποιήσαμε συνέλευση όπου συζητήθηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με πρώτο και κύριο το αβέβαιο εργασιακό μας μέλλον και το καθεστώς ανακύκλωσης της ανεργίας που μας πλήττει.

Όλοι εμείς οι εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας μόνο ‘επικουρικό’ ρόλο δεν έχουμε στο Σύστημα Υγείας, δεν είμαστε εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Αντίθετα καλύπτουμε πραγματικές , τακτικές και επιτακτικές ανάγκες του ΕΣΥ την ίδια στιγμή που το μόνιμο προσωπικό μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι κενές οργανικές θέσεις είναι χιλιάδες και οι λίγες προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού δεν καλύπτουν το σύνολο των αναγκών. Θέλουν ένα εύκολα χειραγωγήσιμο και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό που θα καλύπτει τρύπες’ χωρίς απαιτήσεις και δικαιώματα.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της συνέλευσης, που πραγματοποιούνταν στο χώρο του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (ΣΕΝΑ) η ηγεσία του Σωματείου, με την Πρόεδρό της 1 μέλoς του ΔΣ της παράταξης «Αλεξανδρινό» [υποστηριζόμενο από ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ] καθώς και παλαιότερος πρόεδρος του ΔΣ [Από την ΠΑΣΚΕ], επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους εργαζομένους θεωρώντας ότι δεν είχαν το δικαίωμα να βρίσκονται στο χώρο καθώς δεν είχε ενημερωθεί σχετικά ώστε να δώσει ‘ειδική’ άδεια. Με αποτέλεσμα να διωχθούμε από το χώρο λες και δεν είμαστε μέλη του Σωματείου και εργαζόμενοι του Νοσοκομείου.

Παρόλη την τρομοκρατία η συνέλευση συνεχίστηκε στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου όπου και αποφασίστηκε η συγκρότηση 5μελούς Επιτροπής Αγώνα εργαζομένων επικουρικών και εργαζομένων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Σκοπός της επιτροπής είναι η συσπείρωση και ενημέρωση των συναδέρφων καθώς και τον συντονισμό τους με τους συναδέρφους και των άλλων νοσοκομείων.

Καλούμε τους συναδέρφους και στα άλλα Νοσοκομεία σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και συγκρότηση αντιστοίχων επιτροπών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος με ελαστικές σχέσεις εργασίας

  • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

  • Άμεση Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων του ΟΑΕΔ χωρίς όρους και προϋποθέσεις.