Σύσκεψη για τις απολύσεις του επικουρικού προσωπικού