Να ληφθούν τώρα μέτρα για την προστασία της ζωής των εργαζομένων